Krajowe programy operacyjne – dotacje unijne

Miliardy złotych czekają na przedsiębiorców, którzy planują rozwój swojej firmy. Pieniądze unijne, które przydzielono Polsce jako największemu beneficjentowi w ramach polityki spójności do 2020 roku muszą zostać dobrze rozdysponowane przy pomocy dotacji unijnych. Przedsiębiorcy to nie jedyna grupa, która może skorzystać z takich przywilejów. Kolejnymi są osoby fizyczne. Na start, czyli na rozpoczęcie działalności gospodarczej spełniającej warunki finansowania mogą pozyskać niemałe sumy. Oto krajowe programy operacyjne, z których można skorzystać.

 

Program Infrastruktura i Środowisko

 

Celem programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Program Inteligentny Rozwój

 

Tutaj UE przeznacza pieniądze na prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Pozyskać dotacje unijne w ramach tego programu mogą naukowcy i przedsiębiorcy. To wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą wdrożyć nowe produkty lub usługi.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

 

Celem tego programu jest głównie aktywizacja młodych poniżej 30 roku życia, którzy pozostają bez zatrudnienia.

 

Program Polska Cyfrowa

 

Po dotacje unijne w ramach Polski Cyfrowej mogą sięgać ci, którzy mają pomysły na cyfryzację administracji.

 

Program Polska Wschodnia

 

Specjalny program dla województw Polski Wschodniej. Jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności tego regionu.

 

Program Pomoc Techniczna

 

Cel Pomocy Technicznej to skuteczny system promocji środków europejskich. Dotacje unijne w ramach tego programu mogą pozyskać instytucje, które zajmą się wdrażaniem funduszy.

2 myśli na temat “Krajowe programy operacyjne – dotacje unijne

Dodaj komentarz